facebook twitter

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Tarnobrzeski Oddział “Strzelca”
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
zapraszają

na spotkanie poświęcone pamięci Władysława Jasińskiego w 73 rocznicę Jego śmierci,
9 stycznia, godz. 17.00 pod pomnikiem “Jędrusiów” na Placu 1000-lecia.

Skip to content