facebook twitter

W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wśród omawianych wydarzeń i postaci historycznych nie może zabraknąć pierwszego z naszych Wieszczów narodowych, Adama Mickiewicza (1798-1855). Urodzony w trzy lata po trzecim rozbiorze, nigdy na terenie dzisiejszej Polski nie był (za wyjątkiem Wielkopolski), nie doczekał też odzyskania przez nią niepodległości (mimo, iż czynnie włączył się w budowę polskich formacji wojskowych). Jego niezwykły na skalę światową geniusz poetycki sprawił jednak, że – jak napisał Zygmunt Krasiński – „my z Niego wszyscy”, co uzmysławia rolę, jaką poeta odegrał i wciąż odgrywa w życiu kolejnych pokoleń Polaków.

Niezwykłe drogi życiowe i pośmiertne oraz przyczynę, dla której syn ubogiej rodziny szlacheckiej stał się Wielkim Mickiewiczem przybliży w Pokoju Czerwonym Zamku Tarnowskich dr Adam Wójcik, w czwartek 20 grudnia br. o godz. 17.30.
Serdecznie zapraszamy !

Skip to content