facebook twitter

Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemumonitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy” Do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert […]

Zamówienie na prowadzenie obsługi BHP i ppoż

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie obsługi w zakresie zadań zakładowej służby BHP i ppoż w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w okresie styczeń 2016 – 31 grudnia 2017 r.”. Termin składania ofert: 5 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Umowa Oferta cenowa

Zamówienie na środki czystości

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa środków czystości dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Termin składania ofert: 8 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Umowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zamówienie na uslugi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Zał 1 Zał 2 Umowa wzór Formularz oferty cenowej

Zamówienie na najem kawiarni

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Najem pomieszczenia w piwnicach Zamku Dzikowskiego na prowadzenie kawiarni„. Zawiadomienie o wyborze oferty: Plik PDF Do pobrania: Oferta cenowa Umowa najmu – projekt

Zamówienie na uslugi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe realizowane dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Termin składania ofert: 22 lutego 2016 r. do godz. 10.00 Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik A Załącznik B Załącznik C

Zamówienie na ochronę mienia

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu„. Zawiadomienie o wyborze oferty Plik PDF Do pobrania: SIWZ Załącznik 1 – oferta Załącznik 2 – formularz cenowy Załącznik 3 – oświadczenie Załącznik 4 – oświadczenie Załącznik 5 – wykaz usług Załącznik […]

Zamówienie na usługi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2014 r.” Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty cenowej Umowa – projekt Zał 1 Instrukcja przewozu muzealiów Zał 2 Zlecenie wyjazdu Zał 3 Protokół odbioru

Zamówienie na środki czystości

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Na dostarczanie środków czystości dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w roku 2014” Zaproszenie do składania ofert Załącznik Nr 4a Oferta cenowa Załącznik nr 5 Formularz cenowy Umowa – projekt