facebook twitter

Wykonanie stałej ekspozycji

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” – sala 3, realizowanej z udziałem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie Działań Muzealnych„.     Informacja z otwarcia […]

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspozycji stałej

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” – sale 3 i 4, realizowanej z udziałem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie Działań Muzealnych„. Termin składania ofert: […]

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspozycji stałej

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” – sale 3 i 4, realizowanego z udziałem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie Działań Muzealnych”. Termin składania ofert: […]

Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźne

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitorowania systemu kamer CCTV, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”. Do pobrania Zawiadomienie […]

Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemumonitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy” Do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert […]

Zamówienie na prowadzenie obsługi BHP i ppoż

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie obsługi w zakresie zadań zakładowej służby BHP i ppoż w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w okresie styczeń 2016 – 31 grudnia 2017 r.”. Termin składania ofert: 5 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Umowa Oferta cenowa

Zamówienie na środki czystości

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa środków czystości dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Termin składania ofert: 8 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Umowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zamówienie na uslugi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Do pobrania: Zał 1 Zał 2 Umowa wzór Formularz oferty cenowej

Zamówienie na najem kawiarni

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Najem pomieszczenia w piwnicach Zamku Dzikowskiego na prowadzenie kawiarni„. Zawiadomienie o wyborze oferty: Plik PDF Do pobrania: Oferta cenowa Umowa najmu – projekt

Zamówienie na uslugi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe realizowane dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2016 r.”. Termin składania ofert: 22 lutego 2016 r. do godz. 10.00 Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert: Plik PDF Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik A Załącznik B Załącznik C

Skip to content