facebook twitter

Zamówienie na ochronę mienia

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu„. Zawiadomienie o wyborze oferty Plik PDF Do pobrania: SIWZ Załącznik 1 – oferta Załącznik 2 – formularz cenowy Załącznik 3 – oświadczenie Załącznik 4 – oświadczenie Załącznik 5 – wykaz usług Załącznik […]

Zamówienie na usługi transportowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi transportowe na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2014 r.” Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty cenowej Umowa – projekt Zał 1 Instrukcja przewozu muzealiów Zał 2 Zlecenie wyjazdu Zał 3 Protokół odbioru

Zamówienie na środki czystości

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Na dostarczanie środków czystości dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w roku 2014” Zaproszenie do składania ofert Załącznik Nr 4a Oferta cenowa Załącznik nr 5 Formularz cenowy Umowa – projekt

Ogłoszenia o przetargach

Nr ogłoszenie w BZP 241139 – 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 Oznaczenie MHMT-D-354-1/2012 Temat Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu Termin składania ofert 23.11.2012 godzina 09:30  SIWZ SIWZ 241139-2012.zip   Wyjaśnienia do SIWZ Pytania i odpowiedzi  Zawiadomienia Zawiadomienie o wyborze oferty       

Ogłoszenia o przetargach

Nr ogłoszenie w BZP 343775 – 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 Oznaczenie MHMT-D-354-1/2010 Temat Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu Termin składania ofert 09.12.2010 godzina 09:30  SIWZ  SIWZ 343775-2010.zip  Zmiana ogłoszenia  Biuletyn UZP z dnia  02.12.2010. Nr ogłoszenia 345521 – 2010  Modyfikacja  SIWZ Zmiana SIWZ  Wyjaśnienia do SIWZ  Pytania i […]

Skip to content