CZWARTKOWE WIECZORY ZAMKOWE 2022

Miło nam zaprosić Państwa na XVII edycję wykładów z cyklu Czwartkowe Wieczory Zamkowe.
Spotkania odbywać się będą w Zamku Dzikowskim w Pokoju Czerwonym o godzinie 17.30.

Terminy i tematy spotkań:

24 marca
Tadeusz Zych
Armia Krajowa. W 80. rocznicę powstania

28 kwietnia
Krzysztof Gorczyca
Folklor muzyczny górali karpackich

26 maja
Adrian Wrona
Rzecz o produkcji uzbrojenia w starożytności i średniowieczu

30 czerwca
Monika Chwałek-Oczkowska
Waleria i Jan Tarnowscy, jakich nie znamy – opowieść o Twórcach Kolekcji Dzikowskiej w świetle Dzienników hrabiny Walerii Tarnowskiej

28 lipca
Radosław Pawłoszek
Działalność K.u.k. Kriegsgräberinspektion des Militärkommando Przemyśl na terenie powiatu tarnobrzeskiego w latach 1916–1918

25 sierpnia
Beata Kotasiak-Wójcik
Stanisław Marczak-Oborski – historyk teatru polskiego

29 września
Bożena Staszczak
Cechy charakterystyczne mody kobiecej w XIX wieku na przykładzie portretów Róży z Czackich Tarnowskiej, Walerii ze Stroynowskich Tarnowskiej oraz Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

27 października
Adam Wójcik
Franciszek Maria Lanci – Zamek w Dzikowie według fotografii Michała Affanasowicza

24 listopada
Beata Kotasiak-Wójcik
Józef Maksymilian Ossoliński – Twórca Ossolineum

15 grudnia
Tadeusz Zych
Stan wojenny w Tarnobrzegu

Zamek Tarnowskich w Dzikowie, ul. Sandomierska 27