facebook twitter

„Potknąłem się o ciszę”- Stanisław Piętak w oczach współczesnych pisarzy.

15 września 2014 r. w Sali Wielkiej Zamku Dzikowskiego odbyło się spotkanie w ramach Roku Stanisława PIętaka.

Stanisław Piętak urodził się w 1909 roku w Wielowsi koło Tarnobrzega. Po ukończeniu tarnobrzeskiego liceum studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w Związku Literatów Polskich (ZLP) i działał w pismach młodzieżowych.
W czasie wojny przebywał w Wielowsi, współpracując z organizacją „Odwet” Władysława Jasińskiego „Jędrusia” oraz uczestniczył w tajnym nauczaniu.
Od 1956 roku mieszkał w Warszawie, gdzie pracował w redakcji „Tygodnika Kulturalnego”. Zginął w styczniu 1964 roku, popełniając samobójstwo.

Prelegentami spotkania byli:
Jan A. Borzęcki, Stanisław Dłuski, Mariusz Kalandyk, Stanisław Nyczaj i Grzegorz Kociuba.

Dniom Piętakowskim towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Poecie w pokoju Michała Marczaka w Zamku Dzikowskim.

Skip to content