Lekcje muzealne

W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega prowadzimy działalność edukacyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkolnej, mającą na celu uzupełnienie a zarazem rozszerzenie programu ogólnego i ścieżki regionalnej w zakresie historii, kultury i sztuki. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich typów placówek edukacyjnych. Sposób przekazu i przedstawienie zaproponowanych poniżej tematów lekcji muzealnych dostosowujemy do poziomu konkretnych grup wiekowych (klas) – od przedszkola do liceum.

Jak zamówić lekcje?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w siedzibie Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie, ul. Sandomierska 27 w Tarnobrzegu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00, tel. 15 823 79 99 lub w spichlerzu przy ul. St. Pawłowskiego 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00, tel. 18 823 72 03. Prosimy o podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 30 osób), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?

Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 na zamku w Dzikowie przy ul. Sandomierskiej 27.

Opłaty:
Opłatę za lekcje muzealne wnosi się w kasach Muzeum (zamek 6 zł, spichlerz 3 zł). Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

Lekcje muzealne skierowane:

– Dla przedkszkolaka
– Dla uczniów szkół podstawowych
– Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
– Oferta dla wszystkich

Akademia malucha – oferta dla przedszkolaków i klas 1- 3

Tematy lekcji muzealnych

1. Kto Ty jesteś? – co znaczy być Polakiem.
2. Jaki znak Twój? Polskie symbole państwowe.
3. Tarnobrzeg – Moja mała Ojczyzna.
4. Skąd pochodzę- moi przodkowie.
5. Co było przed historią? – Archeologia Tarnobrzega i okolic.
6. Lasowiacy i ich obrzędy.
7. Nie święci garnki lepią – Ceramika z Miechocina.
8. Zamek pełen historyjek – jak żył Hrabia w zamku?

Dla uczniów szkół podstawowych

Tematy lekcji muzealnych:

1. Skąd pochodzę – jak szukać swoich przodków?
2. Co było przed historią?- Archeologia Tarnobrzega i okolic.
3. Po co nam historia?
4. Lasowiacy i ich obrzędy.
5. Historia zamku w Dzikowie
6. Jak żył Zamek – dzień codzienny i święta u Tarnowskich.
7. Napoleon i Księstwo Warszawskie iskrą nadziei niepodległościowej.
8. Juliusz Tarnowski – co znaczy być bohaterem?
9. Zbiory Tarnowskich w Dzikowie – po co nam sztuka?
10. Czego nas uczy historia Tarnobrzega.

Lekcje przyrodnicze:

1. Jak żyją drzewa.
2. Przyroda Puszczy Sandomierskiej.
3. Flora i fauna dzikowskiego parku.
4. Dzikowskie drzewa.
5. Arboretum w Dzikowie.
6. Natura 2000 – Dolina Wisły.
7. Rośliny lecznicze.
8. Dzikowski dereń.

Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Tematy lekcji muzealnych:

1. Nasze korzenie – Świat antyczny i jego spuścizna.
2. Czy średniowiecze było „ciemne”
3. Historia zamku w Dzikowie.
4. „Od Sasa do Lasa” – Konfederacja dzikowska.
5. Sarmata – kultura i obyczaje polskiej szlachty.
6. Bić się czy nie bić? – spór o polskie powstania XIX wieczne.
7. Fakty i mity „Republiki tarnobrzeskiej”
8. COP i jego inwestycje w Tarnobrzegu i okolicy.
9. II Wojna Światowa w powiecie tarnobrzeskim
10. Jasiński był pierwszy… ”Odwet i Jędrusie”
11. Dekutowski i inni – „Żołnierze Wyklęci”
12. PRL – koncesjonowana wolność.
13. Opozycja w PRLu.
14. Mniejsze zło? – Spór o stan wojenny w Polsce.
15. Non violance – Polska Solidarność.
16. Kolekcja dzikowska.
17. Tarnowscy w Dzikowie.
18. Żydzi tarnobrzescy.
19. Historia zamku w Dzikowie.
20. Sarmata – kultura i obyczaje polskiej szlachty.
21. Od procy do bomby atomowej – jak zmieniała się sztuka walki
na przestrzeni dziejów.
22. Kobieta – różne definicje piękna w historii.
23. Dominikanie – przez mądrość do Boga. Czy wiarę
można pogodzić z nauką?
24. Biblia w malarstwie.

Lekcje przyrodnicze:

1. Jak żyją drzewa.
2. Przyroda Puszczy Sandomierskiej.
3. Flora i fauna dzikowskiego parku.
4. Dzikowskie drzewa.
5. Arboretum w Dzikowie.
6. Natura 2000 – Dolina Wisły.
7. Rośliny lecznicze.
8. Dzikowski dereń.

Oferta dla wszystkich

Szlaki miejskie:

1. Szlak historyczno-patriotyczny.
2. Szlak architektoniczny.
3. Szlak Tarnowskich.
4. Szlak żydowski.