Już po raz trzeci mam przyjemność zaproszenia na Spichrzowe Gwarków Pogwarki do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. W Sali Panoramy Kopalni Machowskiej zaproszeni goście jak i ja postaramy się przybliżyć naszym Słuchaczom interesujące postaci i wydarzenia związane z nieznanymi Polakom dziejami polskiego przemysłu, a zwłaszcza górnictwa. Nasza narodowa historia przybliża przede wszystkim wydarzenia polityczne, z rzadka tylko zajmując się ważnym przecież wycinkiem polskich dziejów, jakim były liczne dokonania Polaków na przemysłowej niwie.
Korzystając z tego, że mamy w Tarnobrzegu Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, chcemy przynajmniej w części uzupełniać tę lukę. Spichrzowe Gwarków Pogwarki w dwóch poprzednich latach dowiodły, że ma to sens i budzi zainteresowanie naszych Słuchaczy, z czego bardzo jesteśmy radzi.

dr Adam Wójcik
uprzejmie zaprasza na

SPICHRZOWE
GWARKÓW POGWARKI 2018

które w roku 2019
będą się odbywały w środy o godz.17.30

23 stycznia, 13 lutego, 13 marca,
17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca
11 września, 23 października,
13 listopada, 4 grudnia

w Muzeum – Spichlerzu, ul. St. Pawłowskiego 14,
Sala Panoramy Machowskiej
Współorganizator:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa O/Tarnobrzeg