facebook twitter

W historii Polski Konstytucja 3 Maja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku stanowi jedno z najważniejszych chlubnych wydarzeń, wymienianych na kartach dziejów Europy i świata. Warto poznać różne ciekawostki związane z tym doniosłym faktem.

Majowy Czwartkowy Wieczór Zamkowy będzie poświęcony ludziom, miejscom i pamiątkom związanym z Konstytucją 3 Maja.
Wieczór ten poprowadzi dr Adam Wójcik.
Serdecznie zapraszamy do Pokoju Czerwonego
w czwartek 17 maja br. na godz.17.30

Skip to content