facebook twitter

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy dyrektorami Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega, Książnica naszego najstarszego uniwersytetu przekazała w darze do odtwarzanej biblioteki zamkowej w Dzikowie 560 woluminów różnych wydawnictw z XVIII, XIX i początków XX wieku. Książki te wyróżniają się pięknymi oprawami (skóra, półskórek), i licznymi złoceniami, dzięki czemu będą się prezentować bardzo efektownie. Czynione są dalsze starania dla wzbogacenia odtwarzanej biblioteki zamkowej.

Pozyskane książki wypełnią puste obecnie szafy biblioteczne w dzikowskim zamku. Warto przypomnieć, że te neogotyckie szafy zaprojektował w latach 30-tych XIX stulecia Francesco Maria Lanci. Zamontowano je w dwóch sklepionych komnatkach sąsiadujących z kaplicą zamkową w najstarszym skrzydle zachodnim. Od XV do XIX wieku znajdował się w nich skarbczyk, potem urządzono tu bibliotekę, która funkcjonowała tutaj do 1911 roku. Zbiory biblioteczne zostały tedy przeniesione do Sali Sejmowej, a we wspomnianych szafach znalazło się archiwum.
Obecnie, po niezbędnych pracach remontowo – konserwatorskich, szafy wypełnią się na powrót dawnymi wydawnictwami, dzięki czemu wnętrza biblioteki odzyskają swój właściwy klimat.

Skip to content