facebook twitter

Niezwykłym wydarzeniem był wieczór poświęcony poezji Juliusza Słowackiego. Fragmenty poematów „Beniowski” i „Jan Bielecki” czytał znakomity aktor, Olgierd Łukaszewicz. Publiczność zgromadzona w Sali Sejmowej dzikowskiego zamku w niedzielę 21 października mogła nie tylko posłuchać pięknej poezji, ale i mało znanych pieśni romantycznych w pięknej interpretacji Zofii Migdalskiej (mezzosopran) i Danuty Dudziak (fortepian). Na zakończenie wieczoru Olgierd Łukaszewicz przeczytał fragment „Pana Tadeusza” autorstwa… Juliusza Słowackiego. Pochodzi on z czasu swoistej rywalizacji obydwu wieszczów – Słowacki udowadniał tym fragmentem, że potrafi pisać tak jak Mickiewicz. Zachowany fragment opisuje powrót Wielkiej Armii spod Moskwy i przybycie do Soplicowa cesarza Napoleona.

Warto dodać, że do roku 1929 w zbiorach dzikowskich znajdował się niegdyś rękopis „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Skip to content