facebook twitter

Ekspozycję „Polskiego Przemysłu Siarkowego”, której scenariusz opracowała Beata Kotasiak – Wójcik, rozpoczyna ogromna bryła kamienia z naturalnie wplecionymi związkami rudy siarkowej, wydobyta w kopalni machowskiej. Zaprezentowano sylwetki ojca polskiej geologii ks. Stanisława Staszica oraz odkrywcy złóż siarki prof. Stanisława Pawłowskiego. Są tu też podstawowe informacje na temat złóż siarki i budowy geologicznej miejsc, w których ją wydobywano.

Na tle dioramy z odkrywkowymi kopalniami siarki pod Tarnobrzegiem, z panoramicznymi fotografiami gigantycznych koparek zdejmujących nadkład ziemi zaprezentowano modele maszyn stosowanych w kopalniach odkrywkowych w Piasecznie i Machowie, a także bryły skrystalizowanej siarki. Liczne fotografie prezentują wspomniane kopalnie. Fragmenty maszyn i urządzeń, plansze ze schematycznymi rysunkami koparek stosowanych w kopalniach odkrywkowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, telefony kopalniane, latarnie, próbki siarki przetworzonej. Eksport polskiej siarki symbolizuje model statku „siarkowca”; nieco dalej symboliczne koło z różnymi produktami codziennego użytku, do wytworzenia których niezbędna jest siarka.

 

Kopalnie otworowe siarki w Jeziórku, Machowie II i Grzybowie oraz Osieku ilustruje diorama takiego przedsiębiorstwa górniczego oraz modele i przekroje urządzeń tłoczących gorącą wodę w głąb złoża, oraz szczegółowo rozrysowany schemat działania kopalni otworowej siarki (podziemnego wytopu).
Prezentowane są również przedmioty i urządzenia stosowane przez Stację Ratownictwa Górniczego takie jak kombinezony, maski, aparaty tlenowe i inne, ułatwiające niesienie skutecznej pomocy zagrożonym górnikom.

Część ekspozycji poświęcono tradycjom górniczym, które siarkowcy przejęli z obyczajów górniczych ukształtowanych na przestrzeni kilku stuleci, zwłaszcza w środowisku górników solnych i węglowych. Koncentrują się one głównie wokół górniczego święta, tj. dnia św. Barbary, 4 grudnia. Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt kufli górników siarkowych, wykonanych nie tylko z okazji Karczem Piwnych.

 

W ekspozycji umieszczono też wiele innych ciekawostek związanych z działalnością przemysłu siarkowego. Są tu m.in. modele wagonów kolejowych i statków morskich przeznaczonych do transportu siarki, różne typy telefonów kopalnianych, wielkie latarnie sygnalizacyjne największej koparki zdejmującej nadkład w kopalni odkrywkowej, produkty do wytworzenia których wykorzystuje się siarkę, pierwsze kroniki kopalni siarki w Machowie, medale i plakiety pamiątkowe wybite przez Mennicę Państwową odnoszące się do górnictwa siarkowego, oraz odlane z siarki.

Na placu obok budynku Muzeum znajdują się fragmenty maszyn i urządzeń będących niegdyś na wyposażeniu odkrywkowej kopalni siarki w Machowie, tworzące mini skansen górniczy. Są to m.in.: pompa z silnikiem, bęben napędowy, dwa transformatory, szafka sterownicza ze studni głębinowej, budka sterownicza, myjka do gumiaków oraz dużych rozmiarów tablica znamionowa gigantycznej koparki z kopalni siarki w Machowie.

Skip to content