facebook twitter

Tegoroczną edycję Czwartkowych Wieczorów Zamkowych poświęcamy Powstaniu Wielkopolskiemu, jedynemu spośród polskich zrywów niepodległościowych, który zakończył się zwycięstwem Polaków, a którego stulecie przypada w roku bieżącym. Dr Adam Wójcik przybliży słuchaczom nie tylko przebieg Powstania, ale i długą drogę Wielkopolan, którzy wykonując przez cały wiek XIX wielką pracę organiczną, zakończyli ją wspaniałą victorią i przyłączeniem Wielkopolski do odradzającej się po rozbiorach II Rzczypospolitej.
Serdecznie zapraszamy do Pokoju Czerwonego w Zamku Dzikowskim w czwartek 24 stycznia 2019 roku na godz.17.30.

Skip to content