facebook twitter

Dzięki pozyskanym w ubiegłym roku środkom z funduszy europejskich w najbliższym czasie rozpocznie się kolejny etap rewaloryzacji dzikowskiego zamku.

Do ogłoszonego przez Urząd Miasta przetargu przystąpiło pięć firm; powołana przez prezydenta miasta komisja wyłoniła wykonawcą tego etapu – będzie nim Zakład Kamieniarski FURMANEK sp.j. z Daleszyc. Wykonawca ten złożył najlepszą ofertę.

Firma „Z.K. FURMANEK sp.j.” to wykonawca, który realizował dotychczas wiele remontów znaczących obiektów zabytkowych w naszym kraju, pracując m.in. w zespole pałacowym
w Wilanowie i kolegiacie w Tumie pod Łęczycą; obecnie, równolegle do prac w Dzikowie, będzie też prowadzić prace konserwatorsko – rekonstrukcyjne w zamku „Krzyżtopór”
w Ujeździe.

W obecnym etapie rewaloryzacji zamku w Dzikowie dawna rezydencja Tarnowskich zostanie wyposażona w komplet nowoczesnych instalacji niezbędnych do jej funkcjonowania (instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, przeciwpożarowa, antywłamaniowa i klimatyzacja), które zostały już wprowadzone w poprzednim etapie do piwnic zamkowych. Zamek uzyska także iluminację świetlną całej swojej bryły w dwóch wersjach – codziennej i odświętnej. Planuje się też wykonanie nowych tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie i zamontowanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej, kamieniarki (obramienia okienne i portale drzwiowe), wykonanie i zamontowanie podłóg we wszystkich odnawianych pomieszczeniach. Dla obsługi zwiedzających niepełnosprawnych zostanie dokończona budowa szybu i zamontowana zostanie w nim winda umożliwiająca zwiedzanie zamku.

Istotnym elementem tego etapu rewaloryzacji będzie odtworzenie kilkunastu historycznych wnętrz parteru zarówno skrzydła zachodniego jak i korpusu głównego.
W rezultacie tych prac przewiduje się udostępnienie do zwiedzania kaplicy, biblioteki, gabinetu antycznego, sypialni i toalety hrabiego, Pokoju Białego, poczekalni, Pokoju Żółtego, Sali Sejmowej, Pokoju Czerwonego oraz gabinetu porcelanowego. Dwa ostatnie wnętrza będą kreowane, pozostałe odtworzone na podstawie dawnych fotografii, opisów, inwentarzy i zachowanych projektów. Dzięki temu już jesienią 2011 roku, na kiedy planowane jest ukończenie obecnego etapu rewaloryzacji, będzie można zobaczyć spory fragment historycznej siedziby zasłużonego rodu polskiego.

Wraz z wymienionymi pracami zamek otrzyma szereg nowych, ciekawych detali. Uruchomiony na nowo, wyremontowany zegar na wieży zamkowej, zostanie wzbogacony o kuranty wybijające melodię „Mazurka Kościuszki”. Odnowione będą również zegar słoneczny i herby zdobiące północną elewację zamku.
Zmianie ulegnie też najbliższe otoczenie rezydencji. Zamkowy dziedziniec, którego poziom będzie obniżony o 80 cm, zostanie wybrukowany drobną kostką granitową. Pośrodku zostanie ułożona pieczęć dzikowska z herbem Leliwa oraz zawołaniem „Tendite in astra viri”. Pieczęć będzie miała ok.3 m średnicy.

Równolegle do opisywanych prac prowadzone będą prace projektowe rewaloryzacji przyzamkowego parku. Pozwoli to na podjęcie starań o pozyskanie środków na odnowienie także tego elementu dzikowskiego zespołu rezydencjonalnego. Niewykluczone, że prace przy parku będą prowadzone równocześnie z remontem i urządzaniem odnawianego zamku.

Skip to content