facebook twitter

Wznowione 1 lutego bieżącego roku prace remontowe zamku w Dzikowie nabierają coraz większego tempa. Jak już informowaliśmy – generalnym wykonawcą tego etapu rewaloryzacji jest Zakład Kamieniarski „Furmanek sp.j.” z Daleszyc. Planowany termin jego ukończenia to jesień przyszłego roku. Wtedy zobaczymy zamek dzikowski w nowej szacie zewnętrznej, a także udostępnimy zespół historycznych odnowionych i wyposażonych wnętrz parteru.

zamek_rem01Rozpoczęte przed niespełna dwoma miesiącami prace rozbiórkowe powoli dobiegają końca. Najpierw należało zerwać wszyst
kie podłogi w zamkowych wnętrzach. W większości pomieszczeń znajdowały się podłogi ułożone z parkietu, mocno wytartego, spaczonego, w wielu miejscach zaatakowanego przez drewnojady, wręcz „wyeksploatowanego” przede wszystkim 60-letnim użytkowaniem zamku przez szkołę; po jego usunięciu ekipy remontowe zdejmowały deski podparkietowe i legary. Najbardziej pracochłonne okazało się jednak wyrzucanie gruzu, jaki przez kilkadziesiąt lat wypełniał przestrzeń pomiędzy wspomnianymi legarami, stanowiąc jednocześnie izolację podłogi. Łącznie usunięto około dziewięciuset ton gruzu. W jego miejsce, pod nowymi podłogami zastosowana zostanie dla ocieplenia znacznie lepsza i lżejsza wełna mineralna.

Po usunięciu podłóg i gruzu przystąpiono do wyburzenia wtórnych ścianek działowych. Poszczególne części zamku, wzniesione kolejno w XV, XVII i XVIII wieku zachowały co prawda pierwotny układ wnętrz, ale w poprzednim stuleciu – tuż przed II wojną światową, jak i po niej, niektóre pomieszczenia zostały podzielone nowymi przepierzeniami. Spowodowało to zatarcie historycznego kształtu przestrzennego wnętrz, a przy tym skomplikowało w znacznej mierze komunikację zarówno na parterze, jak i na piętrze zamku. Dotyczy to przede wszystkim – jeśli chodzi o parter – wschodniej części korpusu głównego, natomiast wnętrza na piętrze wtórnie podzielone to zespół pięciu komnat przylegający do skrzydła zachodniego. Wtórne ścianki działowe na parterze zostały usunięte już w poprzednim etapie rewaloryzacji; obecnie dokonano wyburzenia przepierzeń na piętrze.

Usuwanie podłóg, gruzu i ścianek działowych pociągnęło za sobą konieczność likwidacji kilku pieców kaflowych. Część z nich, pochodzących jeszcze z XIX lub początków XX wieku, mających ciekawą formę plastyczną, zostanie poddana konserwacji i pozostanie w swoich dotychczasowych miejscach. Inne, zbudowane już po pożarze zamku (w latach 30-tych ubiegłego stulecia), ze względu na pospolitość i niewielką wartość artystyczną czy zabytkową, zostaną rozebrane. W lapidarium zamkowym znajdą się natomiast te, których z racji estetycznych i niewielkiej wartości, nie ma sensu rekonstruować. Zrekonstruowane zostaną natomiast fragmenty stropów, jakie były usunięte jeszcze przed II wojną światową przy okazji budowy dwóch bocznych klatek schodowych, obecnie zlikwidowanych.

zamek_rem02Ponieważ roboty rozbiórkowe i usuwanie gruzu dobiegają powoli końca, niebawem rozpoczną się prace instalatorskie. Warto przypomnieć, że wszystkie dotychczasowe instalacje były zupełnie zużyte, a na dodatek nie spełniały obecnie obowiązujących norm bezpieczeństwa. W pierwszym etapie remontu dzikowskiego zamku zostały wprowadzone do jego piwnic nowe instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz przeciwpożarowa i antywłamaniowa. Teraz zostaną one niejako „przedłużone” na wyższe, obecnie remontowane kondygnacje.
Oprócz wymienionych zamontowana będzie klimatyzacja po remoncie „obsługująca” Salę Sejmową, Kaplicę oraz Pokój Czerwony. To największe wnętrza na zamku, przewidziane nie tylko do zwiedzania, ale także do różnych imprez, uroczystości itp.

Ostatnią częścią robót instalacyjnych będzie montaż urządzeń do iluminowania bryły zamkowej. Projekt iluminacji zamku został przygotowany w dwóch wersjach – codziennej i „odświętnej”. Ta pierwsza funkcjonować będzie każdego dnia w godzinach wieczornych i nocnych, stanowiąc również element ochrony zamku. Druga, włączana podczas różnych uroczystości, podkreślać będzie urodę całej rezydencji i różnych jej detali.
Obecnie, równolegle do opisywanych robót firmy podwykonawcze przygotowują elementy wyposażenia architektonicznego: kamieniarkę oraz stolarkę okienną i drzwiową, posadzki drewniane i kamienne, detale ślusarskie itd. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze jesienią bieżącego roku bryła zamkowa uzyska docelowy kształt i wygląd. Pozwoli to na prowadzenie robót wykończeniowych w miesiącach zimowych bez względu na warunki atmosferyczne.

Skip to content