facebook twitter

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega oraz Galeria „U Jaksy” BWA w Miechowie zapraszają na wystawę malarstwa „Tadeusz Boruta – Spiritualis et corporalis”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 16 lipca 2017 roku o godz. 16.00 w Zamku Tarnowskich w Dzikowie, Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27.

Wystawa czynna od 16 lipca do 17 września 2017 r.
Bilet wstępu na wystawę czasową – 4 zł.

Tadeusz Boruta

Artysta malarz, teoretyk sztuki i publicysta, kurator wystaw, nauczyciel akademicki. Od roku 2015 członek czynnym Polskiej Akademii Umiejętności; Dyrektor Wydziału Twórczości PAU. Od roku 2016 Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2004 roku zatrudniony na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2010 roku jest kierownikiem Zakładu Malarstwa. Jego twórczość malarska sytuuje go w nurcie symbolizmu egzystencjalnego związanego z kręgiem figuracji krakowskich. Prowadzi badania teoretyczne z zakresu hermeneutyki i teologii dzieła sztuki.

Studiował: w latach 1979-83 malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w roku 1983 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. St. Rodzińskiego. W latach 1980-84 studiował filozofię na krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2003 r. obronił pracę doktorską w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2005 r. obronił pracę habilitacyjną w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 r. postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych.
Był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1984-85) i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie (1998-2003).

Prezentował swoje obrazy na 67 wystawach indywidualnych i w ok. 300 zbiorowych w galeriach takich jak: Martin-Gropius-Bau w Berlinie (1996 Niemcy), Schirn Kunsthalle we Frankfurcie n/Menem (2000 Niemcy), Muzeum Narodowym we Wrocławiu (2005/6, 2007), Muzeum Narodowym w Warszawie (1994), Muzeum Narodowym w Krakowie (1991, 1994, 1999, 2010), w Warszawskiej Zachęcie (1990, 1993, 2000), Muzeum Narodowym w Gdańsku (1991, 1994, 2005), Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (1991); Muzeum Historii Jugosławii Belgrad (2011 Serbia), Wsierosijskij muziej diekoratiwno-prikładnowo i narodnowo isskustwa, Moskwa (2012 Rosja), Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (2011); Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2012); Kunstpalais Dorotheums, Wiedeń (1990 Austria); Pałac Sztuki, Kraków (1992, 1994, 1997, 2001, 2007); Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom (2013, 2015, 2016), Muzeum Śląskie w Katowicach (2015); Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (2015).

Jest autorem monumentalnych realizacji sakralnych: obrazów ołtarzowych, polichromii, witraży. W latach 1992-93 maluje obrazy ołtarzowe w byłym klasztorze sióstr benedyktynek w Monte San Savino we Włoszech. W latach 1996-97 maluje polichromię do kościoła parafialnego w Lubniu. W roku 2001 maluje polichromię w kościele parafialnym w Harbutowicach. W latach 2010-11 został zrealizowany w Lubniu jego całościowy projekt kaplicy przedpogrzebowej obejmujący: architekturę świątyni, wystrój wnętrza i witraże. Jest także autorem obrazów ołtarzowych i witraży do kościołów Krakowa, Lublina, Radomia, Chełma, Bierutowic, Lednicy, Mszany Dolnej, Mydłowa, Wieliczki.

Skip to content