facebook twitter

W Muzeum w czwartek 14 kwietnia 2011 r. o godz. 17.30 odbył się wernisaż nowej wystawy „Znaki Państwa Polskiego Godło – Barwy – Hymn”. Ekspozycja prezentuje kształtowanie się przez wieki symboli naszego Państwa, które dziś są powszechnie znane i szanowane, a także chronione przepisami prawa.

Nowa wystawa będzie udostępniona zwiedzającym w szczególnym okresie: beatyfikacji Papieża – Polaka, Święta Flagi Państwowej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega.

Kuratorem wystawy, którą można oglądać w piwnicach dzikowskiego zamku do końca czerwca b.r. jest Beata Kotasiak – Wójcik.

Skip to content