facebook twitter

Rada Miasta Tarnobrzega uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nadała dyrektorowi Muzeum dr Adamowi Wójcikowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Tarnobrzega”. Wręczenie stosownego dyplomu miało miejsce podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 22 września br. W tekście laudacji napisano m.in.: „Lista jego zasług dla miasta jest bardzo długa… dr Adam Wójcik to pasjonat, człowiek bez reszty oddany ratowaniu dziedzictwa narodowego, co udowodnił przez blisko 30 lat swojej pracy. Wyróżnia się ogromną wiedzą zawodową, wrażliwością na piękno zabytków i poczuciem obowiązku ratowania ich dla przyszłości”. W 417 – letniej historii Tarnobrzega założyciel i dyrektor Muzeum jest jego czwartym z kolei Honorowym Obywatelem.

Skip to content