facebook twitter

Film z otwarcia wystawy “Ex collectione Dzikoviana” Zbiory hrabiów Tarnowskich z Dzikowa zorganizowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Wystawa prezentowana była w dniach 17.08-12.10.2008 roku.

Film zreazlizowany przez Miejską Telewizję Tarnobrzeg.