Zamówienia publiczne

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitorowania systemu kamer CCTV, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”.